द्वादशलिंगतो भद्र मंडल देवता आवाह्न मंत्र-Dwadash Lingto Bhadra

द्वादशलिंगतो भद्र मण्डल (Dwadash Lingto Bhadra) कर्णिका के मध्ये से प्रारम्भ करें

द्वादशलिंगतो भद्र मंडल देवता आवाह्न मंत्र
द्वादशलिंगतो भद्र मंडल देवता आवाह्न मंत्र

खण्डेन्दौ-
1. ईशान्याम्- ॐ गुरूवे नमः । गुरुमावाहयामि स्थापयामि।
2. आग्नेय्याम्- ॐ गणपतये नमः । गणपतिमावाहयामि स्थापयामि।
3. नैऋत्याम्- ॐ दुर्गायै नमः । दुर्गामावाहयामि स्थापयामि।
4. वायव्याम्- ॐ क्षेत्रपालाय नमः । क्षेत्रपालमावाहयामि स्थापयामि।

५ भद्र मंण्डल अष्टदल के मध्ये मे-
5. ॐ सदाशिवाय नमः सदाशिवमावाहयामि स्थापयामि।

अष्टदल के पूर्व से प्रारम्भ करे।
पूर्वे-
6. ॐ कालाग्निरुद्राय नमः कालाग्निरुद्रामावाहयामि स्थापयामि ।
7. ॐ कूर्माय नमः । कुर्ममावाहयामि स्थापयामि ।
8. ॐ मण्डूकाय नमः । माण्डूकमावाहयामि स्थापयामि ।
आग्नेय्याम्-
9. ॐ वराहाय नमः । वराहमावाहयामि स्थापयामि ।
10. ॐ अनंताय नमः । अनंतमावाहयामि स्थापयामि ।
दक्षिणस्यााम्-
11. ॐ पृथिव्यै नमः । पृथ्वीमावाहयामि स्थापयामि ।
12. ॐ स्कंदाय नमः । स्कंदमावाहयामि स्थापयामि ।
13. ॐ सुधासिंघवे नमः । सुधासिंघमावाहयामि स्थापयामि ।
नैर्ऋत्याम्-
14. ॐ नलाय नमः । नलमावाहयामि स्थापयामि ।
15. ॐ पद्माय नमः । पद्मामावाहयामि स्थापयामि ।
पश्चिमयाम्-
16. ॐ पत्रेभ्यो नमः । पत्रामावाहयामि स्थापयामि ।
17. ॐ केसरेभ्यो नमः । केसरामावाहयामि स्थापयामि ।
18. ॐ कर्णिकायै नमः । कर्णिकामावाहयामि स्थापयामि ।
वायव्याम्-
19. ॐ सिंहासनाय नमः । सिंहासमावाहयामि स्थापयामि ।
20. ॐ पद्मासनाय नमः । पद्मासमावाहयामि स्थापयामि ।
उत्तरस्याम्-
21. ॐ धर्माय नमः । धर्ममावाहयामि स्थापयामि ।
22. ॐ ज्ञानाय नमः । ज्ञानमावाहयामि स्थापयामि ।
23. ॐ वैराग्याय नमः । वैराग्यमावाहयामि स्थापयामि ।
ईशान्याम्-
24. ॐ ऐश्वर्यायै नमः । ऐश्वर्यमावाहयामि स्थापयामि ।
25. ॐ चिदाकाशाय नमः। चिदाकाशमावाहयामि स्थापयामि ।
पद्ममध्ये-
26. ॐ योगपीठात्मने नमः । योगपीठमावाहयामि स्थापयामि ।

कर्णिका पर पूर्व से प्रारम्भ कर उत्तर पर्यंन्त
27. ॐ पृथिव्यै नमः । पृथिवीमावाहयामि स्थापयामि ।
28. ॐ कपालाय नमः। कपालावाहयामि स्थापयामि ।
29. ॐ सप्तसरिद्भ्यो नमः। सप्तसरितमावाहयामि स्थापयामि ।
30. ॐ सप्तसागरेभ्यो नमः। सप्तसागरानमावाहयामि स्थापयामि ।

कर्णिका के समीपे पुर्व से चारो दिशाओ मे श्वेतवापी पर -
31. ॐ तत्पुरुषाय नम:। तत्पुरुषामावाहयामि स्थापयामि ।
32. ॐ अघोराय नमः । अघोरमावाहयामि स्थापयामि ।
33. ॐ सद्योजाताय नमः। सद्योजातमावाहयामि स्थापयामि ।
34. ॐ वामदेवाय नमः । वामदेवमावाहयामि स्थापयामि ।

कर्णिका के समीपे कृष्णा भद्रो पर इशान से आठो दिशाओ मे-
35. ॐ भगवत्यै नमः । भगवतिमावाहयामि स्थापयामि ।
36. ॐ उमायै नमः । उमामावाहयामि स्थापयामि ।
37. ॐ शंकरप्रियायै नमः । शंकर प्रियामावाहयामि स्थापयामि ।
38. ॐ पार्वत्यै नमः। पार्वतीमावाहयामि स्थापयामि ।
39. ॐ गौर्यै नमः । गौरीमावाहयामि स्थापयामि ।
40. ॐ काल्यै नमः । कालीमावाहयामि स्थापयामि ।
41. ॐ कौमार्यै नमः । कौमरिमावाहयामि स्थापयामि ।
42. ॐ विश्वंभर्यै नमः । विश्वम्भरीमावाहयामि स्थापयामि ।

कृष्णभद्र के समीप अष्ट रक्तभद्रो पर ईशान् से आठो दिशाओ मे-
43. ॐ नंदिने नम: । नंदिमावाहयामि स्थापयामि ।
44. ॐ महाकालाय नम: । महाकालमावाहयामि स्थापयामि ।
45.ॐ महावृषभाय नम: । महावृषभमावाहयामि स्थापयामि ।
46. ॐ भृंगकिरीटिने नम: । भृंगकिरीटिमावाहयामि स्थापयामि ।
47. ॐ स्कंदाय नम: । स्कंदमावाहयामि स्थापयामि ।
48. ॐ उमापतये नम:। उमापतिमावाहयामि स्थापयामि।
49. ॐ चंडेश्वराय नम: । चंडेश्वरमावाहयामि स्थापयामि ।
50. ॐ सोमसूत्राय नम: । सोमसूत्रमावाहयामि स्थापयामि ।

चतुर्लिंगो के ऊपर श्वेतभद्रो पर पूर्व से चारों दिशाओं में-
51. ॐ धात्रे नमः । धात्रिमावाहयामि स्थापयामि।
52. ॐ मित्राय नमः । मित्रमावाहयामि स्थापयामि।
53. ॐ यमाय नमः । यममावाहयामि स्थापयामि।
54. ॐ रुद्राय नमः । रुद्रमावाहयामि स्थापयामि।

श्वेतभद्र के समीप लिंगो के ऊपर अष्ट पीतभद्रो पर ईशान से अष्ट दिशाओं में-
55. ॐ वरुणाय नमः। वरुणामावाहयामि स्थापयामि।
56. ॐ सूर्याय नमः। सूर्यमावाहयामि स्थापयामि।
57. ॐ भगाय नमः। भगमावाहयामि स्थापयामि।
58. ॐ विवस्वते नमः। विवस्वतमावाहयामि स्थापयामि।
59. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। पुरुषोत्तमावाहयामि स्थापयामि ।
60. ॐ सवित्रे नमः। सावित्रीमावाहयामि स्थापयामि।
61. ॐ त्वष्ट्रे नमः । त्वष्टामावाहयामि स्थापयामि।
62. ॐ विष्णवे नमः । विष्णुमावाहयामि स्थापयामि।

सम्पुर्ण द्वादशलिंगतो देवताओं का स्थापना

पूर्वे - प्राथम,द्वितीय तृतीया लिंग-
63. ॐ शिवाय नमः । शिवमावाहयामि स्थापयामि।
64. ॐ एकनेत्राय नमः । एकनेत्रमावाहयामि स्थापयामि।
65. ॐ एकरुद्राय नमः । एकरुद्मावाहयामि स्थापयामि।
दक्षिण - प्राथम,द्वितीय तृतीया लिंग-
66. ॐ त्रिमूर्तये नमः । त्रिमुर्मावाहयामि स्थापयामि।
67. ॐ श्रीकंठाय नमः । श्रीकंठमावाहयामि स्थापयामि।
68. ॐ वामदेवाय नमः। वामदेवमावाहयामि स्थापयामि।
पश्चिम - प्राथम,द्वितीय तृतीया लिंग-
69. ॐ ज्येष्ठाय नमः। ज्येष्ठमावाहयामि स्थापयामि।
70. ॐ श्रेष्ठाय नमः । श्रेष्ठमावाहयामि स्थापयामि।
71. ॐ रुद्राय नमः । रुद्रमावाहयामि स्थापयामि।
उत्तर - प्राथम,द्वितीय तृतीया लिंग-
72. ॐ कालाय नमः । कालमावाहयामि स्थापयामि।
73. ॐ कलविकरणाय नमः। कलविकरणमावाहयामि स्थापयामि।
74. ॐ बलविकरणाय नमः । बलविकरणमावाहयामि स्थापयामि।

द्वादशलिंगतो के उपरांत प्रत्येक श्वेत षोडशवापी पर देवताओं का स्थापना करें -

पुर्व के इशान से प्रारम्भ करें उत्तर ईशान तक आवाहन करें
75. ॐ अणिमायै नमः। अणिमावाहयामि स्थापयामि ।
76. ॐ महिमायै नमः। महिमावाहयामि स्थापयामि।
77. ॐ लघिमायै नमः। लघिमावाहयामि स्थापयामि।
78. ॐ गरिमायै नमः। गरिमावाहयामि स्थापयामि।
79. ॐ प्राप्त्यै नमः। प्राप्तीमावाहयामि स्थापयामि।
80. ॐ प्राकाम्यै नमः। प्राकाम्यमावाहयामि स्थापयामि।
81. ॐ ईशितायै नमः। ईशित्वमावाहयामि स्थापयामि।
82. ॐ वशितायै नमः। वशितामावाहयामि स्थापयामि।
83. ॐ ब्रह्माणै नमः। ब्रह्मीमावाहयामि स्थापयामि।
84. ॐ माहेश्वर्यै नमः। माहेश्वरीमावाहयामि स्थापयामि।
85. ॐ कौमार्यै नमः। कौमारीमावाहयामि स्थापयामि।
86. ॐ वैष्णव्यै नमः। वैष्णवीमावाहयामि स्थापयामि।
87. ॐ वारायै नमः। वाराहीमावाहयामि स्थापयामि।
88. ॐ इंद्राण्यै नमः। इंद्राणीमावाहयामि स्थापयामि।
89. ॐ चामुण्डायै नमः। चामुण्डामावाहयामि स्थापयामि।
90. ॐ चण्डिकायै नमः। चण्डिकामावाहयामि स्थापयामि।

श्वेत षोडशवापी के समीप अष्टरक्तभद्रो पर ईशान् से अष्ट दिशाओं में-
91. ॐ असितांगभैरवाय नमः। असितांगभैरवमावाहयामि स्थापयामि।
92. ॐ रुरुभैरवाय नमः । रूरूभैरवमावाहयामि स्थापयामि।
93. ॐ चंडभैरवाय नमः। चंडभैरवमावाहयामि स्थापयामि।
94. ॐ क्रोधभैरवाय नमः। क्रोधभैरवमावाहयामि स्थापयामि।
95. ॐ उन्मत्त भैरवाय नमः। उन्मत्त भैरवमावाहयामि स्थापयामि।
96. ॐ कालभैरवाय नमः। कालभैरवमावाहयामि स्थापयामि।
97. ॐ भीषण-भैरवाय नमः। भीषण भैरवायमावाहयामि स्थापयामि।
98. ॐ संहारभैरवाय नमः। संहारभैरवमावाहयामि स्थापयामि।

ईशान से आठों दिशाओं में वल्लीदेवता का स्थापनम्-
099. ॐ घृताच्यै नमः। घृतिमावाहयामि स्थापयामि।
100. ॐ मेनकायै नमः। मेनकामावाहयामि स्थापयामि।
101. ॐ रम्भायै नमः। रम्भामावाहयामि स्थापयामि।
102. ॐ उर्वश्यै नमः। उर्वशीमावाहयामि स्थापयामि।
103. ॐ तिलोत्तमायै नमः । तिलोत्तमावाहयामि स्थापयामि।
104. ॐ सुकेशायै नमः। सुकेशमावाहयामि स्थापयामि।
105. ॐ मंजुघोषायै नमः। मंजुघोषमावाहयामि स्थापयामि।
106. ॐ अप्सरोभ्यो नमः।अप्सरामावाहयामि स्थापयामि।

परिधि समीप दस पदी शृङ्खला देवता स्थापना करे
आग्नेय्याम्-

107. ॐ भवाय नमः। भवमावाहयामि स्थापयामि।
108. ॐ शिवाय नमः। शिवमावाहयामि स्थापयामि।
109. ॐ रुद्राय नमः। रुद्रमावाहयामि स्थापयामि।
110. ॐ पशुपतये नमः। पशुपतिमावाहयामि स्थापयामि।
111. ॐ उग्राय नमः। उग्रममावाहयामि स्थापयामि।
112. ॐ भीमाय नमः। भीमामावाहयामि स्थापयामि।
113. ॐ महादेवाय नमः। महादेवमावाहयामि स्थापयामि।
114. ॐ ईशानाय नमः। ईशानमावाहयामि स्थापयामि।
115. ॐ अनन्ताय नमः। अनन्तमावाहयामि स्थापयामि।
116. ॐ वासुकये नमः। वासुकिमावाहयामि स्थापयामि।

नैर्ऋत्याम्
117. ॐ तक्षकाय नमः। तक्षकमावाहयामि स्थापयामि।
118. ॐ कुलीशकय नमः। कुलीशकमावाहयामि स्थापयामि।
119. ॐ कर्कोटकाय नमः। कर्कोटकमावाहयामि स्थापयामि।
120. ॐ शंखपालाय नमः। शंखपालमावाहयामि स्थापयामि।
121. ॐ कंबलाय नमः। कम्बलमावाहयामि स्थापयामि।
122. ॐ अश्वतराय नमः। अश्वतरमावाहयामि स्थापयामि।
123. ॐ वैन्याय नमः। वैन्यमावाहयामि स्थापयामि।
124. ॐ अंगाय नमः। अंगमावाहयामि स्थापयामि।
125. ॐ हैहयाय नमः। हैहयमावाहयामि स्थापयामि।
126. ॐ अर्जुनाय नमः। अर्जुनमावाहयामि स्थापयामि।

वायव्याम्
127. ॐ शाकुन्तलोयाय नमः। शकुन्तलेमावाहयामि स्थापयामि।
128. ॐ भरताय नमः। भरतमावाहयामि स्थापयामि।
129. ॐ नलाय नमः। नलमावाहयामि स्थापयामि।
130. ॐ रामाय नमः। राममावाहयामि स्थापयामि।
131. ॐ सार्वभौमाय नमः। सर्वभौममावाहयामि स्थापयामि।
132. ॐ निषधाय नमः। निषधमावाहयामि स्थापयामि।
133. ॐ विंध्याचलाय नमः। विंधाचलमावाहयामि स्थापयामि।
134. ॐ माल्यवते नमः। माल्यवतिमावाहयामि स्थापयामि।
135. पारियात्राय नमः। पारियात्रमावाहयामि स्थापयामि।
136. ॐ सहयाय नमः। सहयमावाहयामि स्थापयामि।

ऐशान्याम् -
137. ॐ हेमकूटाय नमः। हेमकूटमावाहयामि स्थापयामि।
138. ॐ गंधमादनाय नमः। गंधमादनमावाहयामि स्थापयामि।
139. ॐ कुलाचलाय नमः। कुलाचलमावाहयामि स्थापयामि।
140. ॐ हिमवते नमः। हिमवतीमावाहयामि स्थापयामि।
141. ॐ रैवताय नमः। रैवतमावाहयामि स्थापयामि।
142. ॐ देवगिरये नमः। देवगिरीमावाहयामि स्थापयामि।
143. ॐ मलयाचलाय नमः। मलयाचलमावाहयामि स्थापयामि।
144. ॐ कनकाचलाय नमः। कनकाचलमावाहयामि स्थापयामि।
145. ॐ पृथिव्यै नमः। पृथ्वीमावाहयामि स्थापयामि।
146. ॐ अनंताय नमः। अनन्तमावाहयामि स्थापयामि।

अग्नि कोण से चारो श्वेत खण्डेन्दु पर क्रमश:-
147. ॐ अग्निकुमाराभ्यां नमः। अग्निकुमारमावाहयामि स्थापयामि।
148. ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विश्वेदेवमावाहयामि स्थापयामि।
149. ॐ पितृभ्यो नमः। पितरमावाहयामि स्थापयामि।
150. ॐ नागेभ्यो नमः। नागमावाहयामि स्थापयामि।

ततो मण्डलाद्वहि {श्वेत} सत्वपरिधी पर पूर्व क्रम से-
151. ॐ इंद्राय नमः। इंद्रमावाहयामि स्थापयामि।
152. ॐ अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि।
153. ॐ यमाय नमः। यममावाहयामि स्थापयामि।
154. ॐ नैर्ऋतय नमः। नैर्ऋतिमावाहयामि स्थापयामि।
155. ॐ वरुणाय नमः। वरुणमावाहयामि स्थापयामि।
156. ॐ वायवे नमः। वायुमावाहयामि स्थापयामि।
157. ॐ कुबेराय नमः। कुबेरमावाहयामि स्थापयामि।
158. ॐ ईशानाय नमः। ईशानमावाहयामि स्थापयामि।
159. ऊर्ध्वायाम्- ॐ ब्रह्मणे नमः। ब्राह्ममावाहयामि स्थापयामि।
160. अधः - ॐ अनन्ताय नमः। अनन्तमावाहयामि स्थापयामि।

रक्तपरिधौ पूर्वादिक्रमेण-
161. ॐ वज्राय नमः । वज्रमावाहयामि स्थापयामि।
162. ॐ शक्तये नमः । शक्तिमावाहयामि स्थापयामि।
163. ॐ दण्डाय नमः । दण्डमावाहयामि स्थापयामि।
164. ॐ खड्गाय नमः । खड्गमावाहयामि स्थापयामि।
165. ॐ पाशाय नमः । पाशमावाहयामि स्थापयामि।
166. ॐ अंकुशाय नमः । अंकुशमावाहयामि स्थापयामि।
167. ॐ गदायै नमः । गदामावाहयामि स्थापयामि।
168. ॐ त्रिशूलाय नमः । त्रिशूलमावाहयामि स्थापयामि।
ऊर्ध्वायां-
169. ॐ पद्माय नमः । पद्ममावाहयामि स्थापयामि।
अधः
170. ॐ चक्राय नमः। चक्रमावाहयामि स्थापयामि।

कृष्णपरिधौ पूर्वादिक्रमेण-
171. ॐ कश्यपाय नमः । कश्यपमावाहयामि स्थापयामि।
172. ॐ अत्रये नमः । अत्रिमावाहयामि स्थापयामि।
173. ॐ भरद्वाजाय नमः । भारद्वाजमावाहयामि स्थापयामि।
174. ॐ विश्वामित्राय नमः । विश्वामित्रामावाहयामि स्थापयामि।
175. ॐ गौतमाय नमः । गौतममावाहयामि स्थापयामि।
176. ॐ जमदग्नये नमः । जमदग्निमावाहयामि स्थापयामि।
177. ॐ वसिष्ठाय नमः । वसिष्ठमावाहयामि स्थापयामि।
178. ॐ अरुन्धत्यै नमः । अरुंधतिमावाहयामि स्थापयामि।
179. पूर्वे ॐ ऋग्वेदाय नमः। ऋग्वेदमावाहयामि स्थापयामि।
180. दक्षिण - ॐ यजुर्वेदाय नमः । यजुर्वेदमावाहयामि स्थापयामि।
181. पश्चिमे ॐ सामवेदाय नमः । सामवेदमावाहयामि स्थापयामि।
182. उत्तरे ॐ अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेदमावाहयामि स्थापयामि।

प्राण प्रतिष्ठा मंत्र :-
ॐ मनोजू तर्जुषता॒माज्ज्य॑स्य॒ मन्त्र से प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार पूजन करें उसके बाद प्रार्थना करें-

इति (३४) चतुस्त्रिंशरेखात्मक द्वादशलिंगतोभद्र मण्डल देवता स्थापनम् ॥

आपका मंगल हो, प्रभु कल्याण करे

एक टिप्पणी भेजें (0)
और नया पुराने