संस्कृत श्लोक

प्रेरणादायक संग्रह संस्कृत श्लोक

प्रेरणादायक ज्ञान वर्धक संस्कृत श्लोक आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति।। अ…

संस्कृत श्लोक अर्थ सहित

Sanskrit shloka arth sahit न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये । भावे हि विद्यते सर्वत्र तस्माद्भावो हि कारणम् ॥ अर्थ - …

ज़्यादा पोस्ट लोड करें
कोई परिणाम नहीं मिला